Časté otázky a odpovědi

18.03.2020

Trojstranná rezervační smlouva

Tzv. rezervační smlouva patří mezi smlouvy inominátní (bezejmenné); tedy není upravena v zákoně jako jeden z typů smluv (např. nájemní, kupní). Účastníci takové smlouvy mají poměrně volnost v tom, co si ujednají s ohledem na účel smlouvy. Není-li sjednáno nebo vznikne-li nejasnost v určité otázce, používá se zpravidla analogický výklad zákonných ustanovení, které jsou obsahem a účelem nejbližší. 

Nejčastěji jde o analogii se smlouvou o smlouvě budoucí, neboť účastníky smlouvy jsou prodávající, kupující a zprostředkovatel. Taková smlouva je pro vás nejbezpečnější. Podle občanského zákoníku je realitní kancelář povinná spotřebiteli nabídnout pro něj to nejlepší řešení. 

V případě dvoustranné smlouvy, kde chybí prodávající, vám zprostředkovatel nabízí řešení, které je výhodnější pouze pro něj. Nový zákon o realitním zprostředkování totiž stanovil a zpřísnil podmínky úschovy finančních prostředků určených k plnění z realitní (kupní, nájemní) smlouvy. Taková dvoustranná smlouva nabízí analogii se smlouvou o realitním zprostředkování, pro tu zákon také nastavil pravidla, zejména pokud jde o výši zálohy provize, která nesmí být vyšší než 2/3 sjednané odměny zprostředkovatele. 

Další odpovědi viz. odkaz: #