Co nového? Realitka bezRealitky

07.12.2020

aneb kočkopes není kočka ani pes. Přečtěte si můj komentář k rozhovoru s Hendrikem Meyerem na czechcrunch.cz.

Celý rozhovor, viz odkaz:

KOMENTÁŘ k některým bodům rozhovoru:

(1) "Stává se tedy z Bezrealitky realitka? Částečně ano, ale zásadní je, že v tom hlavním, jak jsou dnes realitky vnímány, nikoliv."

DG: Zákon o realitním zprostředkování jasně definuje předmět realitního zprostředkování a tím je vždy činnost, jejíž účelem je vyhledání zájemce o uzavření realitní smlouvy; rozuměj, např. kupní nebo nájemní smlouvy. Doplňkově definuje činnosti, které tvoří obsahovou náplň zpravidla. Formu způsobu zprostředkování, zda prostřednictvím makléřů nebo online jako podmínku jasně nedefinuje. Proto je třeba zatím ctít základní účel a tím je "vyhledání zájemce".

Ačkoliv se tvůrci projektu Bezrealitky.cz dlouho snažili přesvědčit všechny okolo a zejména sami sebe, že jsou pouhý inzertní portál. Účel je zřejmý, zprostředkování vyhledání zájemce o uzavření realitní smlouvy! Takže žádná "částečná", ale shoda v tom hlavním.

Pravděpodobné je, že dříve nebo později, přijde novela Zákona o realitním zprostředkování a není pochyb, že majitelé Bezrealitky.cz vyvinou veškerou energii, aby se tak stalo a aby jejich tzv. online služby nebyly ze zákona službami realitního zprostředkování.

Jenže do té doby je to jen přání a podnikat se by se mělo podle platné legislativy. Proto je pozitivní a lze jen uvítat rozhodnutí majitele Bezrealitky.cz splnit všechny zákonné povinnosti pro vykonávání vázané živnosti realitního zprostředkování.

Nadále se Bezrealitky.cz vymezuje proti tradičním realitním zprostředkovatelům v tom,

(2) že zde chybí role "makléře, který celou transakci zprostředkuje a na konci si za to jako odměnu vezme svou provizi" a

(3) že "majitel nemovitosti se s kupcem či nájemcem domluví na ceně napřímo", jakoby jediná přidaná hodnota realitního makléře byla dělat moderátora mezi vlastníkem a zájemcem o uzavření kupní smlouvy.

Tady se budu opakovat v tom, že předmět činnosti, na kterou se realitní zákon vztahuje, není definován přítomností realitního makléře, ale účelem činnosti. Principem podnikání je opakující se činnost, která je vykonávaná za úplatu; je jedno, zda ji nazýváme odměnou nebo provizí. Lidé odjakživa podnikají, aby si vydělali na chleba.

Matoucí je tvrzení,

(4) že "nájemní smlouvu si u nás můžete jednoduše vygenerovat online a online ji také podepsat. Je to ale celé čistě mezi majitelem a kupcem či nájemcem, tedy bez provize, kterou si realitky za zprostředkování transakce účtují." 

Zde čtenář může nabýt dojmu, že realitky si účtují provize za právní služby. Poskytovat právní služby za úplatu může advokát, ne realitní zprostředkovatel.

Naopak již od roku 2014, kdo podniká jako realitní zprostředkovatel má podle §5, odst.1., Zákona č. 89/2012 (Občanský zákoník) za povinnost doporučit nejvýhodnější a nejbezpečnější řešení pro zájemce, které je s ohledem na daný účel možné. Tím rozhodně není online vygenerovaná kupní nebo nájemní smlouva. A

(5) že průměrná provize je "podle našich výpočtů momentálně asi 173 tisíc korun".

Podle mých výpočtů je při stávajících nákladech spojených s výkonem povolání minimální výše provize, která přináší makléři ještě zisk, okolo 50.000,- Kč. Žák druhého stupně základní školy si dokáže spočítat, že při obvyklé sazbě provize ve výši 3% , je průměrná kupní cena nemovitosti podle výpočtu Bezrealitky.cz více než 5,7 mil. Kč. Hezké přání, ne však realita.

Ačkoli Hendrik Meyer, dlouholetý šéf Bezrealitky.cz,  na jedné straně vidí budoucnost v rozvoji balíčku digitálních služeb, na straně druhé přiznává, že na základě rostoucí poptávky ze strany vlastníků nemovitostí a zájemců chce "zavést osobní asistenty a začít lidem více radit" a opatrně připouští, že "pro některé naše zákazníky dává lidský faktor smysl".

V tom zásadním se jeho vize v ničem neliší od tradiční realitní kanceláře.

(6) "Chceme na jednom místě nabídnout všechny služby, které s bydlením souvisí."

Jen k tomu ještě dodává jakou formou.

(7) "Párkrát kliknu a mám hotovo, nemusím nikde běhat, vše je online. Pořád to nebude o zprostředkování transakce ..."

Párkrát prdnu a hotovo, nemusím nikde běhat, vše je alright. Pořád to bude o ...

S vědomím, že toto prohlášení pronesl někdo, kdo chce veřejně nabízet "kompletní služby související s bydlením" a přesto tvrdí, že v podstatě nedělá tu základní činnost, kterou je zprostředkování vyhledání zájemce o uzavření realitní smlouvy, nedalo se ukončit jinak než parafrází.

Dagmar Godycká