BYLA TU

17.05.2017

                           Moje Polednice

Poledne v tom okamžení. A hle, tu kdos u světnice dvéře zhurta otvírá.


Malá, akční, tváři divé 
hlas - vichřice podoba!

"Dej sem koš!" - "Kriste Pane, 
odpusť hříchy hříšnici!" 
Div že smrt jí neovane, 
ejhle tuť - úřednici; 
životního prostředí!

K popelnici se řítí hbitě.
Již vztahuje po ní ruku: 
"Pro Kristovu drahou muku!"

Tu slyš: "Papír - plast - zbytek kafe; 
do komunálu nepatří", 
na oddělené místo 

a v záklopných nádobách!

V papírech se žena hrabe, 
účtenky bere na svůj klín; tužku drží v jedné ruce. 
 Kontrolované osobě už se hůře dýše.

"Pro Kristovu drahou muku!" 
kontrola na základě paragrafů
 §79 odst. 1 písm. f) zákona č. 185/2001 Sb.; 

  procesně se řídí zákonem č. 255/2012 Sb.