Kontaktujte mě

Úvodní konzultaci poskytuji zdarma

Dagmar Godycká

Realitní zprostředkovatel

Realitní kancelář A REAL

Česká 158, Louny, 440 01

godycka@a-real.cz

+420 606 682 191

IČ: 46063773Živnostenský rejstřík MÚ Louny,  č.j. MULN/2902/2020/OŽÚ

Objednávka služeb 

Vyplňte všechny potřebné údaje a ozvu se vám co nejdříve zpět.

Ochrana osobních údajů

Provozovatelem stránek www.obchodniksrealitami.cz je Dagmar Godycká, IČ 46063773, se sídlem Louny, Česká 158. Provozovatel se zavazuje chránit jemu svěřené osobní údaje a postupovat v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů.

Provozovatel nebude bez předchozího svolení subjektu údajů zpracovávat, ukládat, zpřístupňovat ani používat jemu svěřené osobní údaje.

Subjekt údajů bere na vědomí, že provozovatel je oprávněn zpracovávat, shromažďovat a zaznamenávat osobní údaje jednotlivých subjektů pro vlastní potřebu za účelem poskytování služeb, pro marketingové a statistické účely nebo za účelem zkvalitňování služeb.

Zaznamenáváme tyto osobní údaje: jméno, příjmení, telefonní číslo, popř. e-mailovou adresu. Poskytnuté údaje uchováváme v bezpečném formátu v databázi provozovatele. Přístup k informacím o subjektu má pouze provozovatel webu Dagmar Godycká. Pokud zprávy od nás nechcete dostávat, napište emailem na adresu godycka@homestagingbygod.cz.